A Pszichológiai Műhely műhelykonferenciája

A 2016/2017-es tanév folyamán dr. Erdős Kavečan Györgyi mentorálásával 14 másod- és harmadéves kollégista vett részt a Pszichológiai Műhely munkájában.

A műhelymunka alatt készült szakdolgozatokat a 2017. március 30-án megtartott műhelykonferencián mutatták be kollégistáink a következő címekkel:

Pecze Edina: Az álom pszichológiai sajátosságai

Bennárik Anna: A szellemileg elmaradott gyermekek családi jellegzetességei

Horvát Martina: Csoportjelenségek: Befolyásolás a csoportban (többségi és kisebbségi hatások; a csoportdöntés)

Habina Martina: Kognitív fejlődés jellegzetességei gyermekkorban

Olajos Annabella: Specifikus tanulási zavarok: fejlődési diszlexia, diszgráfia és diszkalkúlia

Berkes Izidóra: Szorongásos zavarok

Robotka Sarolta: A verbálisan és fizikailag bántalmazott fiatalok viselkedési fomái

Fil Krisztián: Agresszió megjelenése a sportban

Kádár Alíz: A fiatalok (adoleszcensek) motiválása a sportban

Sisa Eleonóra: Az önbizalom, szorongás és a motiváció szerepe egy sportoló teljesítményében

Kónya Adrián: Motivációs mechanizmusok, a motiváció típusai, motivációs elméletek

Balázs Róbert: Érzelmi intelligencia és a hangulat szerepe a sportban

Farkas Róbert: Az önbizalom, szorongás és a motiváció szerepe a sportolók teljesítményében

Ric Dávid: Poszttraumás stressz (PTSD) tünetei és kezelése

A műhelykonferenciát figyelemmel kísérték megfigyelőként a pszichológiai témák iránt érdeklődő elsőéves kollégistáink is.

Sajti Karolina

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+