Eligazító gyűlés az elsőéves kollégistáknak

Október 2-án, a 2018/2019-es tanévben az Európa Kollégiumba felvételt nyert elsőéves kollégisták részére eligazító gyűlést tartottak a kollégium nevelőtanárai.

A kollégistákat a nevelőtanári testület nevében Danyi Zsuzsanna vezető nevelőtanár üdvözölte és elmondta, hogy az eligazító gyűlésen a házirendről, fegyelmi szabályzatról, a szakkollégiumi szabályzatról, a pszichológiai tanácsadásról és személyiségfejlesztő tréningekről, valamint az idei tanévtől beinduló Moodle rendszer kommunikációs felületről fognak részletes tájékoztatót hallani.

Elsőként Vojvodić Annamária nevelőtanár, pszichológus ismertette a kollégistákkal azt, hogy a kollégium milyen lehetőségeket nyújt számukra a lelki egészségvédelem terén. Az egyik lehetőség az egyéni tanácsadás, amelyeken a kollégisták négyszemközt, teljes diszkréció mellett tudnak a pszichológushoz fordulni. A másik lehetőség a személyiségfejlesztés és lelki egészségvédelem (meeting) elnevezésű találkozásokon való részvétel. A meetingek olyan találkozások, melyek a pszichológiai szakember irányításával kiscsoportos formában történnek, interaktív jellegűek, elméleti és szituációs gyakorlatokra épülnek.

Danyi Zsuzsanna vezető nevelőtanár a Kollégiumi Házirend részletes bemutatása után ismertette az Európa Kollégium folyó tanévre vonatkozó tanulmányi szabályzatát is.

Kiemelte, hogy a szakkollégiumi tevékenység kötelező elemei közé tartoznak a műhelyek, tanfolyamok, közéleti estek, színház-, koncert- és kiállításlátogatások, valamint rámutatott arra, hogy elsőévesként milyen szakkollégiumi kötelességei lesznek a kollégistáknak.

Horvát Mária nevelőtanár az Európa Kollégium Egyetemista Központ lakóinak a magatartási elvárásokról beszélt, valamint a fegyelmi és anyagi felelősségről szóló szabályzatot ismertette a jelenlévőkkel. Rámutatott a könnyebb és a súlyosabb kötelezettségszegésekre is.
Az eligazító gyűlés utolsó felszólalója Horváth József, a kollégium informatikai teendőkkel megbízott munkatársa volt, aki a kollégiumban hamarosan beinduló Moodle rendszer kommunikációs felületét mutatta be a kollégistáknak.

Az október 1-én megtartott tűz- és környezetvédelmi, illetve informatikai eligazító gyűlésen Kocsár-Gyalai Edit, a kollégium tűzvédelmi munkatársa bemutatta az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát.

Góbor Zoltán, informatikai teendőkkel megbízott munkatárs az Európa Kollégium Informatikai Infrastruktúra Szabályzatát ismertette, Atlasz Áron, környezetvédelmi munkatárs pedig a szellektív hulladékgyűjtésről szóló előadását mutatta be. A kollégisták már megismerkedhettek az Európa Kollégiumban hatályban levő egyéb szabályzatok tartalmával is.

Az eligazító gyűlések alatt és után az elsőéves kollégistáknak lehetőségük volt kérdéseket feltenni a nevelőtanároknak.

Fődi Éva
(Fotó: Kovács Birkás Zsolt, Szentmártoni László)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+