О нама

Идеја о изградњи Студентског дома »Европа« - Európa Kollégium настала је 2005. године, 2008. године постављен је камен темељац, а у септембру 2015. године Установа је званично почела са радом и отворила врата својој првој генерацији студената. Аутономна Покрајина Војводина заједно са Националним саветом мађарске националне мањине и Фондацијом »Европа« из Новог Сада основала је установу студентског стандарда ради јачања културне везе, међунационалног разумевања, дијалога и толеранције између Срба и Мађара.

Студентски дом је основан са циљем да допринесе подизању општег нивоа образованости припадника мађарске националне заједнице у АП Војводини, да омогући студирање припадника српске националне заједнице из Мађарске у АП Војводини, да допринесе интеркултуралном дијалогу и развоју толеранције између припадника националних заједница, очувању мултикултуралности, вишејезичности и националних равноправности у АП Војводини.

Мисија студентског дома је да постане партнер младима у очувању и обогаћивању њиховог знања, а самим тим и да допринесе подизању општег нивоа образовања припадника мађарске националне заједнице који живе у АП Војводини. Конкурс за смештај студената расписује Национални савет мађарске националне мањине у складу са Уговором о уређивању међусобниих права и обавеза оснивача установе.

Од почетка рада на годишњем нивоу скоро 400 студената из целе Војводине који студирају у Новом Саду, живи своје студентске дане у Студентског дому »Европа«. Објекат има сутерен, приземље, три спрата и поткровље изнад кога се поставља кула у два нивоа. Студентски дом располаже са 190 двокреветних студентских соба, 5 једнокреветних апартмана и 1 собом за лице са посебним потребама. Студенткиње и студенти су смештени у одвојена крила. Свака соба има купатило, а на сваком спрату се налазе по две чајне кухиње. Студентски дом има и свечану салу, две просторије за учење, музичку собу, атеље, мултимедијалну салу, теретану као и дворишни спортски терен.