Szentlélek, az Egyház mostohagyermeke

Ft. Hajdú László, az újvidéki Mária Neve plébánia káplánja tartott előadást az Európa Kollégium dísztermében a pünkösd ünnepére való lelki felkészülés jegyében.

Mint elmondta, a címben szereplő gondolatot Emil Brunnertől kölcsönözte, aki 1951-ben nevezte az Egyház mostohagyermekének a Szentlelket.

Az atya egyháztörténeti előadás keretében ismertette, hogy a Szentlélekhez való viszonyulás hogyan alakult az évszázadok során. Kitért arra is, hogy a keleti egyház felfogása miben tér el a nyugatiétól.

Ft. Hajdú László beszélt a kollégistáknak a Szentlélek elnevezéseiről és szimbólumairól is. Külön elemezte Mária és a Szentlélek, valamint Jézus Krisztus és a Szentlélek viszonyát.

Zárásként elmondta, hogy az egyházi ünnepek sorában a karácsony után a második helyet foglalja el a pünkösd, hiszen előbbi a Megváltó, utóbbi pedig az Egyház születésének az ünnepe.

László atya az előadás végén a kollégisták felmerülő kérdéseire is készséggel válaszolt.

Szakács Áron
(Fotó: Horváth József)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+