Tanévzáró műsor az Európa Kollégiumban

Május 31-én immár harmadik alkalommal tartottak ünnepélyes tanévzárót a díszteremben, ahol elsőként Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács általános alelnöke és a TDK Határok Nélkül program szakmai vezetője szólt az egybegyűltekhez. A professzor úr figyelemmel kísérte a hallgatók beszámolóját, majd a kollégium vezetőségével és a műhelyvezetőkkel szakmai konzultációt tartott. Elmondta, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló kezdeményezés az Európa Kollégiumban működő szakkollégiumi rendszer.
”Szakmailag és nyelvileg is csodálatosan szép előadások voltak délelőtt. Olyan szépek voltak, amilyeneket megkockáztatom, hogy Magyarországon sem hallhat az ember. Ezek a hallgatók arról tettek tanúbizonyságot, hogy képesek megérteni a tudományos gondolkodásnak az alapját, nem feltétlenül azért, hogy tudósok legyenek, hanem kiemelkedő szakemberek.”

A műhelyek első, második és harmadik helyezettjeinek Snejder-Sára Ildikó, a kollégium igazgatója és Danyi Zsuzsanna vezető nevelőtanár elismerő okleveleket adtak át, majd az igazgatónő megtartotta ünnepi beszédét. Elmondta, hogy a kollégium munkája nem csak a kollégisták szakmai fejlődése, hanem nemzetünk kulturális értékeinek kiemelése és megerősítése szempontjából is fontos. Emiatt hatalmas felelősséggel jár a kollégium működtetése, de a kemény munka árán, az elhivatottság és a hit erejével sikerült megvalósítani az erre a tanévre kitűzött célokat. „Munkánkkal építettük vajdasági magyar közösségünket, nemzetünket, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a körülöttünk levő világ általunk is épüljön, szebb és reményteljesebb legyen. Egy kollégium lakójának lenni annyit jelent, mint megtanulni felelősnek lenni tetteinkért, megtanulni másokhoz alkalmazkodni, megtanulni elfogadni a kollégiumi társakat, minden jó és rossz tulajdonságaikkal együtt.” – mondta az igazgatónő, majd köszönetet mondott az Európa Kollégium támogatóinak: többek között Magyarország kormányának, a Bethlen Gábor Alapnak, a PADE Alapítványnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárságnak, dr. Weiszburg Tamásnak, az Igazgató Bizottság elnökének Vicsek Annamáriának és alelnökének Kiss Gyulának, a műhelyvezető mentoroknak, Magyarország Belgrádi Nagykövetségének és Szabadkai Főkonzulátusának, az Európa Alapítványnak, a Vajdasági Magyar Szövetségnek és mindenkinek, aki segítette a kollégiumi munkát.

A Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság nevében dr. Halasi Szabolcs segédtitkár szólt a kollégistákhoz: „Kívánom, hogy eredményesen haladjatok tovább azon az úton, amelyen elindultatok és minél előbb célba érjetek. Tudnotok kell, hogy szükségünk van rátok. Ti vagytok a jövő értelmiségei, akik tudásukkal, kreativitásukkal, kitartásukkal, alázatukkal, elszántságukkal hozzájárulnak közösségünk megmaradásához és felemelkedéséhez.”

Magyarország Kormánya nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának nevében Pirityiné-Szabó Judit kapcsolattartási főosztályvezető köszöntötte a kollégistákat, és gratulált a tanév sikereihez. „Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” – írja Arany János. Ez a kollégium egyben egy áldott bölcső is, ahonnan lelkiekben és szellemiekben is megerősödve egy olyan útra lehet rálépni, amely nem az önfeladás, hanem a jövőbe vetett bizalom és hit útja. Ez a kollégium egy olyan helyszín, ahol összekovácsolódik a leendő magyar értelmiségiek köre. Az a kör, amely később képes lesz a vajdasági magyar kultúra megvédésének és megőrzésének munkáját vezetni és sikerre vinni.”

Az ünnepi tanévzáró műsor az Európa Kollégium néptáncosainak fellépésével zárult, akik kalocsai táncokkal kedveskedtek a vendégeknek.

Szakács Áron
(Fotó: Balla Gyöngyi, Dávid Csilla)

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+