E-adatbázisok

Elektronikus folyóiratok, könyvek és szótárak adatbázisai*

FOLYÓIRATOK:

Akadémiai Kiadó elektronikus folyóiratai
https://akjournals.com

Külügyi Műhely Alapítvány folyóirata
http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-folyoirat/

 

KÖNYVEK:

Akadémiai Digitális Archívum
https://www.szaktars.hu/akademiai/

Attraktor Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/attraktor/

Argumentum Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/argumentum/

Balassi Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/balassi/

Gondolat Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/gondolat/

Kalligram Kiadó
https://www.szaktars.hu/kalligram/

Kortárs Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/kortars/

Kossuth Kiadó adatbázisa
https://zeusz.kossuth.hu

Kriterion Könyvkiadó
https://www.szaktars.hu/kriterion/

Kronosz Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/kronosz/

L’Harmattan Archívum és Open Access
https://openaccess.hu/search/

Magyar Napló Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/magyarnaplo/

Mentor Könyvek Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/mentor/

Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)
https://mersz.hu

Múlt és Jövő Kiadó
https://www.szaktars.hu/multesjovo/

Nap Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/nap/

Napvilág Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/napvilag/

Osiris Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/osiris/

Szaktudás Kiadó adatbázisa
https://www.szaktars.hu/szaktudas/

Szent István Társulat
https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/

Tarsoly Kiadó
https://www.szaktars.hu/tarsoly/

TIT Gondolat Kiadó
https://www.szaktars.hu/titgondolat/

Tinta Könyvkiadó
https://www.szaktars.hu/tinta/

Typotex Interköny Kiadó adatbázisa
https://edu.interkonyv.hu

 

SZÓTÁRAK:

Akadémiai Kiadó Szótárai szótárcsomagja
http://www.szotar.net

SzóTudásTár szótárak adatbázisa
http://szotudastar.hu

  • Az elektronikus folyóiratok, könyvek és szótárak adatbázisai kizárólag az Európa Kollégium hálózatára csatlakozva érhetők el!

Pin It on Pinterest