E-ADATBÁZISOK

E-ADATBÁZISOK

Elektronikus folyóiratok, könyvek és szótárak adatbázisai*

FOLYÓIRATOK:

Akadémiai Kiadó elektronikus folyóiratai: https://akjournals.com/

Külügyi Műhely Alapítvány folyóirata: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-folyoirat/

KJI Kisebbségvédelem című folyóirata: https://www.kji.hu/folyoirat/

KÖNYVEK:

Akadémiai Digitális Archívum (ÚJ): https://www.szaktars.hu/akademiai/

Attraktor Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/attraktor/

Argumentum Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/argumentum/

Balassi Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/balassi/

Gondolat Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/gondolat/

Kalligram Kiadó: https://www.szaktars.hu/kalligram/

Kortárs Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/kortars/

Kossuth Kiadó adatbázisa: https://zeusz.kossuth.hu

Kriterion Könyvkiadó: https://www.szaktars.hu/kriterion/

Kronosz Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/kronosz/

L’Harmattan Archívum és Open Access: https://www.szaktars.hu/harmattan/

Magyar Napló Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/magyarnaplo/

Mentor Könyvek Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/mentor/

Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ): https://mersz.hu/

Múlt és Jövő Kiadó: https://www.szaktars.hu/multesjovo/

Nap Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/nap/

Napvilág Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/napvilag/

Osiris Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/osiris/

Szaktudás Kiadó adatbázisa: https://www.szaktars.hu/szaktudas/

Szent István Társulat: https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/

Tarsoly Kiadó (ÚJ): https://www.szaktars.hu/tarsoly/

TIT Gondolat Kiadó (ÚJ): https://www.szaktars.hu/titgondolat/

Tinta Könyvkiadó: https://www.szaktars.hu/tinta/

Typotex Interköny Kiadó adatbázisa: https://edu.interkonyv.hu/

SZÓTÁRAK:

Akadémiai Kiadó Szótárai szótárcsomagja http://www.szotar.net/

SzóTudásTár szótárak adatbázisa http://szotudastar.hu

* Az elektronikus folyóiratok, könyvek és szótárak adatbázisai kizárólag az Európa Kollégium hálózatára csatlakozva érhetők el!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+