Tanévkezdő Szentmise – Veni Sancte

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Jn 15, 1-8

Az Európa Kollégium kollégistái 2020. október 13-án részt vettek az Egyetemisták Tanévkezdő Szentmiséjén az újvidéki Mária Neve templomban.

A Szentmise kétnyelvű volt, ft. Erhard Róbert apátplébános celebrálta, koncelebrálták Józsa Gáspár és Danijel Katačić káplán atyák. A Szentmisén azt hangsúlyozták, hogy az egyetemisták törekedjenek szert tenni az igazi, Istentől származó bölcsességre, és hogy ez a bölcsesség vezesse őket tanulmányaik során is. Arra hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy mindenhez Isten áldásával kezdjenek hozzá, és mindent Isten áldásával fejezzenek be, így beérik munkájuk gyümölcse.

A zenei szolgálatot az egyetemisták biztosították, magyar és horvát nyelvű énekek is elhangzottak gitár kíséretében.

Gergely Helena
(Fotó: Gergely Helena)

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+