Az Európa Kollégium gondozásában Közép-Bánát gyöngyszemei címmel megjelent Jenován Flórián második énekeskönyve

Jenován Flórián az Európa Kollégium lakója és az újvidéki Zeneművészeti Akadémia zongoraszakos hallgatója folytatja a fáradhatatlan gyűjtő munkáját.

Az Észak-Bánát gyöngyszemei énekeskönyv megjelenését követően fél évvel bemutatták a második kötetét is Közép-Bánát gyöngyszemei címmel.

Az ünnepélyes könyvbemutatón Horvát Mária, a kollégium vezető nevelőtanára köszöntötte a szerzőt és a közönséget:

„Az Európa Kollégium küldetése, hogy felfedezze a tehetséges és szorgalmas kollégistákat, és segítse őket szakmai fejlődésükben, valamint lehetőségeihez mérten támogassa őket. A kötet most is anyaországi segítséggel, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával jelent meg az Európa Kollégium gondozásában.”

– mondta Horvát Mária, majd felolvasta a kötetből Msgr. Miocs József atya előszavát.

„A gyűjteményt kulturális kincsnek nevezhetjük, hiszen ha nem mentjük meg ezeket az énekeket, akkor feledésbe mennek és elvesznek. Ezért ezt az értékes gyűjteményt kántoraink és énekeseink figyelmébe ajánlom, hogy éljenek a kiadvány lehetőségeivel. Éneklésünk legyen Isten dicsőítése!”

– írja Msgr. Miocs József atya az előszóban.

Jenován Flóriánnal ezúttal is Turi Orsolya kollégista beszélgetett a kötetről, amely ezúttal tizenhárom adatközlőtől összegyűjtött 77 énekből állt. A szerző elmondta, hogy a kötetet Ft. Király Tibor atya emlékének ajánlja. Az énekeskönyv mottóját pedig Kodály Zoltántól kölcsönözte:

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”. „Ez a gondolat nagyon megindított és ösztönzött arra, hogy ezt a munkát folytassam.”

– mondta Jenován Flórián a legújabb énekeskönyve kapcsán, amelyet elmondása szerint egy újabb fog követni.

Szakács Áron
(Fényképezte: Horváth József)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+