Közéleti est a Tolerancia projekt keretében

Dr. Lendák-Kabók Karolina genderkutató, egyetemi docens és Palusek Erik szociológus már visszatérő előadók az Európa Kollégiumban. Előadásaikat ezúttal is a Tolerancia projekt keretében tartották meg.

Dr. Lendák-Kabók Karolina Vajdasági vegyes házasságok: az iskolai oktatás nyelve mint identitásalakító tényező címmel mutatta be a kutatását. A felmérését olyan, a kilencvenes években felnövő személyek körében végezte, akik vegyes házasságból származnak. Többek között azt vizsgálta, hogy a szüleik mi alapján választották ki az oktatásuk nyelvét, és ők ezt hogyan élték meg. Kitért a vegyesházasságok előnyeire és hátrányaira is.

Palusek Erik Kapcsolati hálók és határok a vajdasági magyarok életében címmel mutatta be a doktori disszertációjának egy részét képező kutatását. A kollégistáknak arról beszélt, hogy a vajdasági és a vajdaságból elszármazott, de Magyarországon élő magyarok mindennapjait hogyan befolyásolják az országhatárok és a nyelvi határok. A vizsgálatainak a középpontjában a vajdasági magyarok kapcsolati hálója állt.

Az előadók készséggel válaszoltak a közönség körében felmerülő kérdésekre is.

Szakács Áron
(Horváth József)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+