Magyar népzene az Európa Kollégiumban

A magyar népdal – olvassuk Kodály Zoltánnál – az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; népünk történelme során kialakult és az évszázados – évezredes – használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket” – idézet vége. A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. A magyar népzene ma is eleven valóságunk, a viselkedési formáinkkal bennünk él, hozzánk kötődik és ma is kultúránk szerves részét alkotja. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a Kollégium zeneszakos tanára, Danyi Zsuzsanna segítségével a népdal szárnyán egymásra találtak a Vajdaság különböző tájairól beköltözött népdalkedvelő egyetemista lányok: Miklós Adél, Miklós Lilla, Szűcs Orsolya, Bomble Olgica, Hodovány Henrietta, Nagy Abonyi Emese.

Pin It on Pinterest