Közéleti est a magyar kultúra napja alkalmából

A magyar kultúra napja alkalmából 2022. január 18-án, kedden 19 órai kezdettel dr. Oszkó Beatrix, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvészprofesszora és az újvidéki Bölcsészettudományi Kar vendégoktatója Honnan ered és merre tart a magyar nyelv? címmel tartott előadást a kollégium dísztermében.

A tanárnő a nyelvrokonság témakörével kezdte beszédét, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a nyelvrokonság nem azonos a néprokonsággal. Mindezt több példával is alátámasztotta. Közben a kollégisták betekintést nyerhettek abba, mely népekkel vagyunk közelebbi és távolabbi nyelvrokonságban.

Az előadásban hallhattunk továbbá a kétnyelvűségről és a nyelvjárásokról, majd kitért e két terület előnyeire és hátrányaira is. A hallgatókat mindkét téma közelről érintette, mivel nyelvjárási környezetből érkeztek Újvidékre, ahol viszont a többség kétnyelvűvé vált az egyetemen használt államnyelv miatt.

Az előadás végén a tanárnő készségesen válaszolt a kollégisták kérdéseire.

Rekeczki Angéla
(Fotó: Horváth József)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+