Vállaljunk részt közösségünk építésében!

Hat vajdasági magyar ifjúsági szervezet mutatkozott be az Európa Kollégium dísztermében. Az est moderátora, Erdődi Edvina elmondta, hogy az est célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsenek a vajdasági magyar ifjúsági szervezetek és a kollégisták között, ezzel aktívabb társadalmi szerepvállalásra ösztönözve őket.

Kraszulyák Orsolya, a Kosztolányi Dezső Céltársulás újvidéki tagszervezetének elnöke ismertette a pécsi székhelyű egyesület tevékenységeit. A Délvidék mellett Erdélyben, Felvidéken, Horvátországban és Szlovéniában jelen lévő szervezet célja, hogy segítse a határon túliak szülőföldön maradását. Külön kiemelte a hiánypótló, általános iskolások számára szervezett diákcsere programot.

Csikós Tibor elnök a Vajdasági Ifjúsági Fórumot mutatta be, amely a legrégebbi ilyen jellegű magyar szervezet Vajdaságban. A képzések szervezése mellett a szabadkai Gólyabuli, a Vajdasági Szabadegyetem (A VaMaDisszel közösen) és a VIFÓ Ifjúsági Konferencia a legfontosabb rendezvénye.

Botka Csaba, a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ alelnöke kiemelte, hogy szervezetük fő ismertető jele a flexibilitás. Olyan vajdasági jelentőségű rendezvényeik vannak, mint az Ifjúsági bál, az Etno tábor, valamint a közép- és általános iskolások közös ballagása Újvidéken. Emellett a VMIK is rendszeresen szervez gyakorlati tudást nyújtó képzéseket a fiataloknak.

Fehér Szabolcs a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának elnökeként az est folyamán egyedüliként képviselt politikai szervezetet. Mint elmondta, a két éve újjá szerveződött VMSZ IF célja, hogy a fiatalokat bevonja a közösségi munkába. Ezt sportrendezvények, szónoklat verseny, konferenciák, és helyi jellegű rendezvények szervezésével próbálják segíteni.

A Vajdasági Magyar Diákszövetséget az elnöke, Sóti Attila mutatta be. Az elsősorban oktatási profilú, immár 20 éves diákszervezet programjainak ismertetése után elmondta, hogy a VaMaDisz az egyetlen olyan civil szervezet, amely határozottan kiállt a kisebbségi jogok érvényesítése mellett azzal, hogy jogi úton kérte a magyar nyelven való felvételizés biztosítását az Újvidéki Egyetem Jogi Karán.

Farkas Zsuzsanna a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség képviseletében felvázolta a cserkészmozgalom nyújtotta lehetőségeket, és a vajdasági szervezet programjait. Mint mondta, a vallásos, politika mentes, önkéntes ifjúsági mozgalom komoly közösség erősítő erővel bír. Elsősorban utazásra és kapcsolatteremtésre biztosít lehetőséget a fiataloknak.

Az est során az ifjúsági szervezetek olyan kérdésekről is vallottak a kollégistáknak, mint például, hogy milyen a civil szféra társadalmi megbecsültsége, vagy milyen a politikai és a civil szervezetek viszonya. Az est kötetlen beszélgetéssel zárult.

Szakács Áron
(Fotó: Kovács Birkás Zsolt)

 

Pin It on Pinterest