FELVÉTELI FELHÍVÁS: az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenységében való részvételre a 2017/2018-as tanévben

Az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenysége a szakmaiság, a magyar szellemiség, a közösségiség, a felzárkóztatás és a közéletiség ötös pillérrendszerére épül.

Amit kínálunk:

 • előadások, műhelyfoglalkozások,
 • koncert-, kiállítás- és színházlátogatások,
 • idegennyelv-tanfolyamok,
 • pályázatíró tanfolyam,
 • állandó szakmai kortárssegítés,
 • közösségi programok,
 • konferenciaszereplés, -látogatás,
 • önmegvalósítás.

A szakkollégiumi tevékenység műhelyeinek munkájában való részvétel feltételei és férőhelyei:

A szakkollégiumi tevékenységre jelentkezhet minden alapképzésben részt vevő másod- és harmadéves, illetve osztatlan képzésen másod- és harmadéven tanuló, továbbá a szakfőiskola második évfolyamán tanulmányait végző hallgató.

 • Földrajz műhely                                                                3
 • Jogi műhely                                                                        2
 • Közgazdasági műhely                                                      2
 • Környezetvédelmi műhely                                              2
 • Matematika műhely                                                         2
 • Mezőgazdasági műhely (állattani szekció)                   1
 • Művészeti műhely (zeneművészeti szekció)                2
 • Sport- és testnevelési műhely                                        5

Fontos tudnivalók:

 • A jelentkezés leadása előtt kérjük, tájékozódjon az Európa Kollégium aktuális Tanulmányi szabályzatáról.
 • Azoknak hallgatóknak listáját, akik eleget tesznek e felhívás feltételeinek, és kérvényük kedvező elbírálásban részesül, az Európa Kollégium igazgatója állítja össze a nevelőtanári testület véleményezése után.
 • Az igazgató határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.
 • A felhívás elbírálása után a felvételt nyert egyetemi és főiskolai hallgató (továbbiakban: külsős szakkollégista) köteles az Európa Kollégiummal szerződést aláírni, amely szabályozza a szakkollégiumi tevékenységre vonatkozó jogait és kötelezettségeit.
 • Az a külsős szakkollégista, aki igazolatlanul nem vesz részt a kollégium szakkollégiumi programjában, a következő tanévben nem jogosult az Európa Kollégiumban való bentlakásra és az Európa Kollégium szakkollégiumi programjában való részvételre.

Felvételre jelentkezhetnek mindazok hallgatók, akik:

 • Újvidék város területén lévő, akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alap- és mesterképzésre nyertek felvételt,
 • ösztöndíjat nyertek a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási ösztöndíjpályázatán, és részesei annak a 2017/2018-as tanévben,
 • nem az Európa Kollégium lakói.

Kérvényhez mellékelt szükséges dokumentumok:

 • a folyó tanévben a felsőoktatási intézménybe való beiratkozásról szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata;
 • szerződés vagy annak másolata, az ösztöndíjra való jogosultságról a 2017/2018-as tanévben.

A kérelmek benyújtására 2017. november 25-től december 4-éig van lehetőség a következő postacímre:
Európa Kollégium, Ul. Ćirila i Metodija br. 11., 21000 Novi Sad / Újvidék, vagy villámpostán az office@eukol.rs címre.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+