Szakkollégiumunk

Az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenysége a szakmaiság, a magyar szellemiség, a közösségiség, a felzárkóztatás és a közéletiség ötös pillérrendszerére épül.

A szakmaiság az Európa Kollégium egyik alappillére, hiszen kitűzött célunk, hogy hallgatóink szakterületük kiváló szakembereivé váljanak. A szakkollégiumi tevékenység a kollégisták szakmai kibontakozására, fejlődésére szolgál, amelynek gerincét a műhelymunkák, a képzések, a tanfolyamok, a szakmai és közéleti előadások képezik.

A Kollégium küldetésének tekinti a vajdasági magyar nemzeti közösség leendő értelmiségét felkészíteni nemzeti, társadalmi, közösségi és vezetői szerepére.

Kollégiumunk nagy hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok ápolására, a kultúra iránti nyitottság kialakítására, a tanulói önművelődés elősegítésére és a korszerű esztétikai szemlélet megteremtésére, valamint az egyetemes és a magyar kultúra értékei iránti érzékenység elmélyítésére. Mindezzel hozzájárul a kollégisták nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A szakkollégiumi tevékenység fontos célkitűzése egy olyan közösség és közeg kialakulásának serkentése is, amely fejleszti a bentlakók szociális és intellektuális készségeit és képességeit (a kooperációs készségeket, a munkaetikát, a társadalmi felelősségvállalást, a nyitottságot, a csapatszellemet stb.).

A Kollégium emellett kiemelten kezeli a szerb nyelv elsajátításának kérdését is.

Szakkollégiumi tevékenységének megvalósításában a Kollégium törekszik a tudományos, a sport, a művészeti és a szakmai területekre kiterjedő oktatási programok kialakítására és szakkollégiumi rendszerbe való foglalásába.

Az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenysége kötelező és választható elemekből tevődik össze. Kötelező elemek: a műhelyek, a tanfolyamok, a közéleti estek, a színház-, koncert– és kiállításlátogatások. Választható elemek pedig: a szakmai látogatások és gyakorlatok, a testnevelés és sport, a szakkörök, a tudományos konferenciára való felkészülés és a kortársak segítése.

A szakkollégiumi tevékenységben minden bentlakó kollégista köteles részt venni az Európa Kollégium által meghatározott feltételek szerint.

Az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenységének programjáról, illetve az aktuális tanév rendjéről bővebben a Kollégium honlapjának Dokumentumok menüpontjában lehet informálódni.

Pin It on Pinterest