A Könyvbarát Szakkör ismét megkezdi működését

Annak érdekében, hogy a könyvtár még aktívabb tényezővé váljon a kollégisták életében és munkájában a Könyvbarát Szakkör megtartotta első összejövetelét a 2018/2019-es tanévben. A szakkör tervezett tevékenységeihez tartozik az alapismeretek szerzése a könyvtár munkájáról, a könyvállomány rendszerezése, könyvszükségletek feljegyzése, a könyvek tanulmányozása, olvasása.

A tagok megállapodtak abban, hogy a szakkör célja a könyvállomány rendszerezése és  osztályozása, a könyvszükségletek feljegyzése, a könyvek iránti érdeklődés felkeltése, a könyvek népszerűsítése, a kollégisták ösztönzése a könyvek tanulmányozására és olvasására, író-olvasó találkozók szervezése.

Horvát Mária

Pin It on Pinterest