Beindítottuk az Európa Kollégium Moodle rendszerét

Október 16-án, kedden beindítottuk az Európa Kollégium Moodle rendszerét.

Danyi Zsuzsanna vezető nevelőtanár és Horváth József a kollégium informatikusa hónapokon át kísérletezte ki ennek az e-learning rendszernek a szakkollégiumi tevékenységre való alkalmazását. Ebben segítségükre voltak még Vágvölgyi Csaba és Papp Gyula a Debreceni Egyetem Multimédia és E-learning Technikai Központjának e-learning szakértői, valamint Szentmártoni László, a kollégium másik informatikusa is.

Ez a rendszer elősegíti a hatékonyabb tevékenységet a szakkollégium műhelyeiben, tanfolyamaiban, szakköreiben. Emellett a kollégisták egymással, valamint a műhelyvezető oktatókkal és a nevelőtanárokkal is a Moodle rendszer segítségével tudnak kommunikálni.

Az EK Moodle csapata több más területre is megkísérli kiterjeszteni és alkalmazni  ezt a felületet, megkönnyítve ezáltal a kollégiumi életet. Így a kollégisták ugyanitt tudnak időpontot kérni a pszichológiai tanácsadásra, bejelentkezni a kollégium eseményeire, összejöveteleire, az EKHÉK keretén belül is itt tudnak elektronikus úton véleményt cserélni, ötleteiket, gondjaikat megosztani. Amennyiben valaki megakad a tanulásban, segítséget kérhet felsőbbéves azonos vagy hasonló szakon tanuló kollégista társától.

A kollégiumban észlelt esetleges meghibásodásokat is itt lehet bejelenteni.

A nevelőtanárok az informatikusok segítségével megfelelően felkészültek e rendszer felhasználására. Egyes egyetemi karokon a kollégisták már találkoztak ezzel az e-learning rendszerrel és örömmel fogadták azt, hogy a kollégium is igyekszik lépést tartani a korral és ezáltal megtartani a kívánt színvonalat.

Danyi Zsuzsanna
(Fotó: Kovács Birkás Zsolt)

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+