Lezárultak a műhely-konferenciák

A 2023/24-es tanévében is sikeresen zárultak a műhely-konferenciák az Európa Kollégiumban.

Mgr. Póth Miklós mentorálásával öt kollégista vett részt a Műszaki Műhely II. munkájában a 2023/2024-es tanév folyamán, míg az Orvostudományi és Egészségvédelmi Műhely II.-nek három kollégistánk volt tagja dr. Gyülvészi Gyula vezetésével. A Gyógyszerészeti Műhely hét tagját dr. Farkas-Agatić Zita készítette fel, a Mezőgazdasági Műhely I. hat tagjának pedig dr. Bagi Ferenc volt a mentora, az Informatika Műhelyt dr. Pintér Róbert vezette, melynek hat tagja volt. A Technológiai Műhely hat tagját dr. Sörös Zita készítette fel, a Képzőművészeti Műhelynek négy kollégista volt a tagja Rác Gyöngyike műhelyvezető oktató mentorálásával. A Műszaki Műhely I.-et dr. Tarján László vezette, amelyben kilenc kollégista vett részt. A Közgazdasági Műhelynek öt kollégistánk volt tagja dr. Kiss Ferenc vezetésével, míg az Orvostudományi és Egészségvédelmi Műhely I.-nek három tagja volt dr. Stojišić-Milosavljević Anastazija mentorálásával. A Magyar Irodalmi Műhely hét tagjának dr. Csányi Erzsébet volt a mentora, a Kémiai Műhely hat résztvevőjének pedig dr.Vastag Gyöngyi. A Történelem Műhely műhelyvezető oktatója dr. Orcsik Károly, aki négy kollégistával foglalkozott ebben a tanévben. A Magyar Történelem Műhely tíz tagját Pál Viktor készítette fel, amíg a Sport- és Testnevelés Műhely négy kollégistáját dr. Halasi Szabolcs.

A műhelymunka alatt elkészült szakdolgozatokat a 2024. május 13-17-e között megtartott műhely-konferenciákon mutatták be kollégistáink. A műhelyvezető oktatók pontozták és rangsorolták a dolgozatokat és az előadásokat. A műhely-konferenciákat megfigyelőként követték a még nem köteles elsőéves kollégistáink.
A műhelyek munkájában 150 kollégista vett részt.

A legsikeresebb műhelytagoknak lehetőségük lesz előadni műhelymunkájukat a május 28-ai kollégiumi konferencián.

Babos Karolina
(Fényképezte: Horváth József, Horvát Mária, Kovács Birkás Zsolt, Szedlár Ágnes, Rekeczki Angéla, Bakos Róbert, Babos Karolina)

Pin It on Pinterest