Az Európa Kollégium 2022-2023. évi pályázati felhívása

A Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ Ösztöndíjprogramjáról szóló szabályzat és a Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ (a továbbiakban: Európa Kollégium) igazgatójának a Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ 2022-2023. évi ösztöndíjpályázatának kiírásáról szóló határozatának rendelkezései alapján az Európa Kollégium igazgatója meghirdeti a következő:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

A STUDENTSKI DOM “EVROPA” — EURÓPA KOLLÉGIUM EGYETEMISTA KÖZPONT

2022-2023. ÉVI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

 

I. Pályázat feltételei

A Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ Ösztöndíjprogramjáról szóló szabályzat alapján azok a személyek pályázhatnak az Európa Kollégium 2022-2023. évi pályázati felhívására, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

 • az elbírálás pillanatában kollégiumi bentlakási- vagy külsős szakkollégista szerződéssel rendelkeznek,
 • az adott tanévben nem műhelykötelesek,
 • az előző tanévek egyikében műhelyköteles voltak,
 • tanulmányi átlaguk legalább 8,00,
 • vállalják, hogy az Európa Kollégium által kijelölt tutor segítségével kutatás alapú szakdolgozatot írnak, amelyet kötelesek bemutatni az Európa Kollégium 2023-ban megrendezésre kerülő Kollégiumi Konferenciáján, illetve a soron következő VMTDK-n.

 

Az utolsó pontban említett szakdolgozatnak a következő formai követelménynek kell megfelelnie:

 • Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sortávolság;
 • Margók: 2,5 cm-es;
 • Szabályszerű szakirodalmi hivatkozások;
 • A fő szöveg terjedelme tartalom- és irodalomjegyzék, valamint mellékletek nélkül legalább 6, legfeljebb 40 oldal legyen.

A dolgozat címlapjának a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • Fejlécben: A bal felső sarokban az Európa Kollégium logója, melytől jobbra – Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium Egyetemista Központ, Újvidék.
 • Az oldal közepén: a szakkollégiumi dolgozat címe, alá a műhely neve.
 • Az oldal jobb alsó felén: a kollégista család- és utóneve, alá egyetem, alá kar, alá évfolyam.
 • Az oldal bal alsó felén: a mentor család- és utóneve.
 • Az oldal alján középen: kidolgozás ideje és helye.

A hallgató a munkát köteles előadni a Kollégiumi Konferencián, bemutatva addigi eredményeit akár a teljesség igénye nélkül is.

 

A pályázatok beadási határideje: 2022. december 20-a 15 óra.

 

II. Kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma és nagysága

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 10.

Az ösztöndíjak nettó összege 40.000 (negyvenezer) dinár.

Az Európa Kollégiummal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak folyósításának idejét, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit, és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ Ösztöndíjprogramjáról szóló szabályzata rendelkezéseinek értelmében.

 

III. A Pályázás módja

A pályázatot kizárólag az Európa Kollégium által közzétett formanyomtatványon lehet beadni.

A teljes pályázati dokumentáció 2022. december 8-ától vehető át a nevelőtanári irodában, illetve letölthető az Európa Kollégium Hivatalos Honlapjáról (www.europakollegium.com).

A pályázati adatlaphoz a következőket kell csatolni:

 • A lerakott vizsgák számáról, illetve átlagáról szóló igazolást, vagy annak fénymásolatát;
 • Versenyeredményeket, konferencián való részvételt és szerzői tevékenységet bizonyító dokumentum fénymásolatát.

Fénymásolatok esetében a pályázó köteles az eredeti dokumentumot a pályázati dokumentáció benyújtását megelőzően felmutatni az Európa Kollégium illetékes munkatársának, aki aláírásával igazolja a dokumentumok megegyezését.

 

A pályázatok átadásának végső határideje: 2022. december 20-a 15 óra.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le az Európa Kollégium A02-es irodájában hétköznapokon 15 óráig.

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő szerepeljen:

EURÓPA KOLLÉGIUM EGYETEMISTA KÖZPONT

21000 Újvidék, Cirill és Metód u. 11.

„Ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel”

 

IV. A pályázatok elbírálása

A határidőn belül beadott pályázatok a Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ Ösztöndíjprogramjáról szóló szabályzat alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A Szabályzat szövege elérhető az Európa Kollégium honlapján (www.europakollegium.com).

A pályázatok elbírálását az Európa Kollégium Nevelőtanári testülete végzi.

A jogosultsági rangsorról az Európa Kollégium Igazgatója hoz külön határozatot a pályázat befejeztét követő 8 napos határidőben.

 

Az igazgató határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek az Európa Kollégium igazgatójánál, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról az Európa Kollégium igazgatója nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az az Európa Kollégium Hivatalos Honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személye által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmek érdemi elbírálás nélkül el lesznek utasítva.

 

Az Európa Kollégium Nevelőtanári testülete a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információkat, illetve hiánypótlást kérhet a döntéshozatalát megelőzően.

A benyújtott formanyomtatványokat és a mellékelt dokumentumokat az Európa Kollégium nem küldi vissza.

 

V. Az ösztöndíjak folyósítása

Az elbírálást követően a sikeres pályázók az Európa Kollégiummal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak folyósításának idejét, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Studentski dom “Evropa” — Európa Kollégium Egyetemista Központ Ösztöndíjprogramjáról szóló szabályzata rendelkezéseinek értelmében.

A sikeres pályázó a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

 

 

 

Snejder-Sára Ildikó, s.k.

Igazgató

Csatolmány:

Pin It on Pinterest