Meglátogattuk az Orvos- és Egészségtudományi Szekciót

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját április 6. és 9. között tartották meg online a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán.

Április 6-án megfigyelő kollégistáink jelen voltak az Elméleti orvostudományok – Élettan, kórélettan 1. tagozat ülésein, továbbá a Konzervatív orvostudományok – Endokrinológia tagozat programja is felkeltette az egyetemisták érdeklődését.

Ugyanakkor az Egészségtudományok – Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika 2., illetve az Operatív Orvostudományok – Traumatológia, ortopédia, idegsebészet tagozatokban mutatták be dolgozataikat az ifjú kutatók.

Április 7-én következtek az Elméleti orvostudományok közül a Farmakológia 2. tagozat, illetve az Operatív orvostudományok, Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet tagozat ülései, ahol kollégistáink érdeklődéssel követhették a hallgatók tudományos előadásait. A továbbiakban a Fogorvostudományok 5. tagozat programját lehetett kísérni.

Április 8-án az Egészségtudományok – Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitációápolás és betegápolás 3. tagozat ülésein is voltak megfigyelő kollégisták az Európa Kollégium helyiségeiben a nevelőtanárok jelenlétében.

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció érdekes volt az egyetemisták számára, hiszen új ismeretekkel gazdagodtak, továbbá új kutatási területeket vagy módszereket ismerhettek meg.

Babos Karolina
(Fotó: Fődi Éva, Horvát Mária, Kovács Birkás Zsolt, Horváth József, Babos Karolina)

Pin It on Pinterest