XXXIII. OTDK természettudományi szekcióit is megjártuk

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia két szekcióját is, névlegesen a Fizika, Földtudományok és Matematika (FIFÖMA)- és a Biológia Szekciót is vendégül látta április 10. és 13. között.

A FIFÖMA Szekcióban Szűcs Orsolya fizika szakos, Guzsvány Gellért, Milosavljević Krisztina, Morvai Fabióla és Tancsik Margaréta földrajz szakos, valamint Hajnal Andor, Kiss Csaba, Kiss Mária és Szabolcski Szandra matematika szakos, míg a Biológia Szekcióban Božić Barbara és Robotka Sarolta biológia szakos kollégisták képviselték megfigyelőként az Európa Kollégiumot.

A FIFÖMA Szekció 4 alszekcióra, a fizikatudományok-, földtudományok-, matematika- és a társadalomföldrajz alszekcióra és 36 tagozatra lett felosztva. A fizikatudományok alszekciójában az alkalmazott csillagászati radiometria-, analitikus és numerikus csillagászati modellek-, biofizika és biooptika-, extragalaktikus asztrofizika-, komplex rendszerek fizikája-, elméleti fizika-, szilárdtestfizika-, plazmafizika-, magfizika-, részecske- és nehézion fizika-, anyagtudomány-, nanoszerkezetek- és nukleáris energetika tagozatban; a földtudományok alszekciójában a környezettudomány földtudományi alkalmazásai-, alkalmazott földtudomány-, alkalmazott meteorológia, levegőkörnyezet-, ásványtan és kőzettan-, földtan, üledékkőzettan-, geofizika-, geomorfológia-, hidrogeológia, hidrogeográfia-, karsztkutatás-, megújuló energiaforrások és környezeti hatásaik-, meteorológia, városklíma-, őslénytan-, tájföldrajz geoinformatikával- és tájföldrajz, tájökológia tagozatban; a matematika alszekciójában az algebra és számelmélet-, alkalmazott matematika- és analízis, geometria és valószínűségszámítás tagozatban; a társadalomföldrajz alszekcióban a gazdaságföldrajz-, népesség- és településföldrajz-, politikai és történeti földrajz-, a terület- és településfejlesztés földrajza-,  a vidéki térségek turizmusa- és a városi és kulturális turizmus tagozatokban mutatták be szakdolgozataikat az ifjú kutatók.

A Biológia Szekció 22 tagozatában: a molekuláris biológia I. és II.-, a genetika I. és II.-, az állatökológia, szünzoológia I. és II.-, etológia, viselkedésökológia I. és II.-, állatélettan-, hidrobiológia-, mikrobiológia-, biokémia-, biotechnológia-, immunológia-, neurobiológia-, neurofiziológia-, természetvédelmi biológia-, faunisztika, taxonómia és populációbiológia-, növényélettan-, florisztika, cönológia-, növényökológia, szünbotanika- és bioinformatika, biofizika tagozataiban lehetett megtekinteni élőben a diákok tudományos diákköri előadásait.

A tagozati ülések között a vendéglátók tartalmas szabadidős programokat is szerveztek. Így a kollégistáknak alkalmuk adódott meglátogatni az Agóra Tudományos Élményközpontot, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetét, az ATOMKI-t, az egyetemi botanikuskertet, valamint a lovardát is, ahol a Cloud 9+ együttessel bulizhattak.

A határon túli résztvevőknek külön megbeszélést is szerveztek, amelyen dr. Weiszburg Tamás, az OTDT általános alelnöke, a HTDK program szakmai vezetője,  dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese és dr. Pintér Ákos, a vendéglátó Természettudományi és Technológiai Kar dékánja fogadták a most már tekintélyes számú határon túli diákot és tanárt. A vendéglátók ajándék térképekkel is kedveskedtek a külhoni felsőoktatási intézmények képviselőinek.

A megfigyelő kollégistáink a kíváncsiságukat részben kielégítve, új ismereteket és új ismeretségeket megélve és feltérképezve tértek vissza kollégiumunkba.

A kollégistákat Orosz Tibor és Kovács Birkás Zsolt nevelőtanárok kísérték el.

Kovács Birkás Zsolt

A látogatás az Országos Tudományos Diákköri Tanács és az Európa Kollégium együttműködésével és támogatásával valósult meg.

Pin It on Pinterest