A Mécsvirág együttes koncertjével emlékeztünk 1848. március 15-re

Az Európa Kollégium március 15-i ünnepi megemlékezésén a nemzeti himnuszunk közös eléneklése után a zentai Mécsvirág együttes „…én is egy sugár vagyok” című verses-zenés irodalmi összeállítását hallhatták a díszteremben a kollégisták. Az együttes tagjai, Verebes Krnács Erika előadóművész, Baráth Hajnal Anna és Zsoldos Ervin versénekesek az előadást Petőfi Sándor születése 200. évfordulójának szentelték.

Snejder-Sára Ildikó, az Európa kollégium igazgatónője az ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy ahogyan 1848-nak, a mi korunknak is megvannak a saját küzdelmei. A vajdasági magyarságnak a szülőföldön való megmaradásáért, az identitásának megőrzéséért kell megvívnia a mindennapi harcát:

„Amíg vannak a magyarságunk iránt elkötelezett és tenni akaró fiataljaink, reményünk is van. Itt az Európa kollégiumban tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk nemzetünkért, annak múltja, jelene és jövője iránt. Mi a saját eszközeinkkel harcolunk kitűzött céljainkért, melynek egyik fontos megnyilvánulása a megemlékezés, amely mindig egy kicsit a múlt, a jelen és a jövő egy pontban való találkozása, amely segít bennünket abban, hogy kik vagyunk és hova tartunk.”

– mondta az igazgatónő a kollégistáknak.

Szakács Áron
(Fényképezte: Szentmártoni László)

Pin It on Pinterest