Magyar nyelvű tájékoztatás a Vajdaságban

Klemm József, a Vajdasági RTV vezérigazgató-helyettese, költő, publicista tartott a fenti címmel előadást az Európa Kollégium legutóbbi közéleti estjének a keretében. Az előadó az est elején méltatta az Európa Kollégiumot, amely hiánypótló szerepet tölt be a vajdasági magyar közéletben.

„Ti vagytok a jövő vajdasági magyar értelmiségijei, és ti kell, hogy játsszátok a vezető szerepet ezen értelmiségen belül. Ti vagytok a vajdasági magyar elit, akiktől függ a vajdasági magyarság jövője. Rátok hárul majd az a feladat, hogy vezessétek a vajdasági magyarságot.” – mondta Klemm József, majd ismertette a szakmai múltját és a vajdasági magyar újságírói életben betöltött szerepvállalásait.

A Vajdasági RTV vezérigazgató-helyetteseként – jelenleg a vezérigazgatói teendőket is ő látja el – elmondta, hogy a tartományi médiaház tizenhat nyelven sugároz adást, amelyek közül kiemelt szerep jut a magyar nyelvű tájékoztatásnak.

Előadásában kiemelte, hogy a jugoszláv időkben háttérbe szorították a nemzeti hovatartozás fontosságát, így csak később, a 90-es évekre felerősödő szláv nacionalizmusok hatására, tömörült nemzeti alapon közösségbe a vajdasági magyarság. Klemm József a vajdasági magyar újságírás gyökereit az Ideiglenes Nemzeti Tanács megalakításának évéből, 1999-ből eredezteti. Ebben a kisebbségi önkormányzatban ő maga volt a tájékoztatási megbízott. Ekkor fektették le, hogy a vajdasági magyar újságírásnak nemcsak nyelvében, hanem szellemiségében is magyarnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a témaválasztáskor és a témafeldolgozáskor is a magyar érdekeket kell figyelembe venniük az újságíróknak. Klemm József részt vett a vajdasági magyar újságíró-iskola és a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület megalakításában és működtetésében is. A kollégisták az est során választ kaphattak a felmerülő kérdéseikre.

Szakács Áron
(Fotó: Szentmártoni László)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+