Eligazító és kvízest a kollégium új lakóinak

A 2023/2024-es tanévben beköltözött elsőéves kollégistáknak az eligazító gyűlést, ezúttal egy kvízesttel egybekötve, október 2-án tartották meg az Európa Kollégium nevelőtanárai.

Az új kollégistákat a nevelőtanári testület nevében Kovács Birkás Zsolt nevelőtanár köszöntötte, majd bemutatta a nevelőtanárokat és az informatikai munkatársakat, illetve ismertette az eligazító és a kvíz menetét. Ezután pedig a kollégiumi házirendről, illetve a magatartási elvárásokról is beszélt.

Horvát Mária, vezető nevelőtanárnő bemutatta folyó tanévre vonatkozó szakkollégiumi programot. Ismertette, hogy az elsőéveseknek a szakkollégiumi tevékenység mely elemein kötelező részt venni, valamint bemutatta a szakkollégiumi tevékenység választható elemeit, a kollégiumi szakköröket, kortárssegítést.

Bakos Róbert nevelőtanár a közösségi helyiségek használatára vonatkozó szabályokról beszélt, valamint bemutatta a kollégiumban megszervezett szelektív hulladékgyűjtést. A második előadásában bemutatta az újvidéki közlekedési lehetőségeket, majd tanácsokkal látta el az elsőéveseket.

Horváth József, informatikai munkatárs az informatikai hálózat működését és a Moodle-rendszer kezelési felületét mutatta be. A kollégium informatikai hálózatának a szabályos használatáról, valamint a Moodle lehetőségeiről is beszélt.

A rövid előadások után, Szedlár Ágnes nevelőtanárnő, Horvát József és Szentmártoni László informatikai munkatársak közreműködésével, a Moodle-rendszeren keresztül levezette a kvízt, amelyen 82 elsőéves kollégista vett részt.

Az eredmények összeszámlálása közben Dávid Andor ajánlotta fel az idősebb kollégisták segítségét az elsőéveseknek, illetve tartott egy gyorstalpalót a kollégiumi életről. Az eredmények megállapítását követően pedig egy értékes ajándékot sorsoltunk ki a legtöbb pontot elért elsőéves kollégisták között, amelyet Horvát Mária, vezető nevelőtanár adott át a nyertes kollégistának az eligazító gyűlés lezárásaként.

Az eligazító gyűlés után sor került a szakkollégiumi nyilatkozatok aláírására, amely lebonyolításában Rekeczki Angéla és Babos Karolina nevelőtanárnők is segédkeztek.

A másnap megtartott tűzvédelmi eligazítón, Kocsár-Gyalai Edit, a kollégium tűzvédelmi munkatársa ismertette a kollégium tűzvédelmi szabályait, valamint gyakorlatban is bemutatta a tűzvédelmi riasztó működését.

Az eligazító gyűlések alatt és után az elsőéveseknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, amelyekre a munkatársak készségesen válaszoltak is.

Kovács Birkás Zsolt
(Fotó: Szentmártoni László)

Pin It on Pinterest