Meglátogattuk a 35. OTDK Társadalomtudományi Szekcióját

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját április 14. és 16. között tartották online a Budapesti Metropolitan Egyetem szervezésében.

Április 14-én megfigyelő kollégistáink jelen voltak az Egészségszociológia, a Filozófia és a Filmtudomány tagozatok ülésein. Ezen a napon az Esztétika, a Média- és kommunikációtudomány 1., a Média- és kommunikációtudomány 2., a Média- és kommunikációtudomány 6., a Nemzetközi tanulmányok 1., a Nemzetközi tanulmányok 2., a Politikatudomány 1., a Politikatudomány 4., a Szociális munka, szociálpolitika 1., a Szociológia 1., a Szociológia 2., a Vallás- és hittudomány 1., illetve a Vallás- és hittudomány 2. tagozati üléseken is megvédésre kerültek a határon túli egyetemisták szakdolgozatai.

Április 15-én kollégistáink a Média- és kommunikációtudomány 3. tagozat üléseit kísérték figyelemmel.

Ugyanakkor a Kulturális- és szociálantropológia, a Média- és kommunikációtudomány 4., a Média- és kommunikációtudomány 5., a Nemzetközi tanulmányok 3., a Nemzetközi tanulmányok 4., a Politikatudomány 2., a Politikatudomány 3., a Szociális munka, szociálpolitika 2., a Szociológia 3., a Szociológia 4., továbbá a Vallás- és hittudomány 3. tagozatok ülésein kerültek bemutatásra szakdolgozatok.

A Társadalomtudományi Szekció tagozati ülésein kollégistáink új ismeretekkel, módszerekkel, ötletekkel gazdagodhattak, melyeket hasznosíthatnak további tanulmányaik során, illetve olyan témákat is hallhattak, amelyeket az egyetemen nem dolgoznak fel, emellett a szakmai szókincsük fejlesztésére is volt lehetőségük.

Babos Karolina
(Fotó: Horvát Mária, Babos Karolina)

Pin It on Pinterest