Kollégistáink részt vettek a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióján

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját április 12. és 15. között tartották meg online formában a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Az Agrárjogi és Környezetjogi, az Alkotmányjogi (Alapjogok), a Büntetőjogi (Különös rész és Kriminológia) és a Polgári Jogi (Szerződési jog, felelősségi jog) tagozatok ülésein megfigyelőként vettek részt kollégistáink a kollégium számítógépes termében, ahol érdeklődéssel követték a határon túli magyar egyetemisták szakdolgozatainak bemutatását, illetve védését.

Diákjaink véleménye szerint több szempontból is tanulságosak voltak az előadások, érdekes pályamunkák ragadták meg a figyelmüket.

Babos Karolina
(Fotó: Horvát Mária)

 

Pin It on Pinterest