Húsvéti áhítat

Nagyböjt ötödik hetében Ft. Erhard Róbert apátplébános és Nt. Orosz Attila  bácskai esperes osztották meg a húsvétra való készülődéssel kapcsolatos gondolataikat a kollégistákkal.

Erhard atya elmondta, hogy a nagyböjt egy lehetőség önmagunk megismerésére, és bár minden évben visszatér ez a lehetőség, sosem tudhatjuk, hogy a következő húsvét megadatik-e számunkra is.

Fel kell tennünk a kérdést, hogy mit tett értünk Jézus, és miért kell őt követnünk. A böjtnek viszont csak akkor van értelme, ha őszinte. Az erkölcsi és etikai normákat különösen szem előtt kell tartanunk, meg kell tanulnunk Jézustól azt, amit értünk tett:

„Annak ellenére, hogy fiú volt, a szenvedésből engedelmességet tanult.” – ezt jelenti a nagyböjt, és az igazi húsvét ebben az időszakban történik, zárta gondolatait Erhard atya.

Orosz Attila elmélkedése során Jónás történetére fektette a hangsúlyt. Ahogyan a lelkipásztor kifejtette, a böjt az önvizsgálat ideje. Jónáshoz hasonlóan meg kell vizsgálnunk, hogy szenvedésünknek mi az oka. A hibát először magunkban kell keresnünk.

„Jónás helyesen cselekedett, amikor önvizsgálatot tett, engedelmességével Krisztus feltámadásának hírnöke lett… Krisztus feltámadása akkor lesz a mi dicsőséges feltámadásunknak a záloga, ha a másik emberért végzett szolgálatunkban nem sajnáljuk feláldozni magunkat.” – zárta gondolatait az esperes úr.

Az est végén Schön Bálint, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa mutatta be Hálót, amely egy katolikus indíttatású, de más felekezetek felé is nyitott mozgalom. Schön Bálint ösztöndíjasként Maradékon teljesít szolgálatot.

Szakács Áron
(Fotó: Horváth József)

 

Pin It on Pinterest