A Természettudományi Műhely műhelykonferenciája

A 2016/2017-es tanév folyamán dr. Pósa Mihály mentorálásával 12 másod- és harmadéves kollégista vett részt a Természettudományi Műhely munkájában.

A műhelymunka alatt készült szakdolgozatokat a 2017. március 23-án megtartott műhelykonferencián mutatták be kollégistáink a következő címekkel:

Berta Ágota: A csillagok élete

Vujaklija Nikola: Állóvizek oxigénfogyasztása

Soltis Balázs: Restrikciós endonukleázok

Szűcs Orsolya: A kozmikus sugárzás

Papp Orsolya: Az epesav anionok, mint önszervező rendszerek

Ződi Csilla: A Wittig-reakció mechanizmusának a jelenlegi megítélése

Bognár Szabolcs: HPLC, benne lejátszódó fizikai folyamatok

Törköly Noémi: A termodinamika második tételének alkalmazása társadalomtudományi folyamatok tanulmányozására

Kovács Klára: A molekulák lipofilítása, mint jelentős molekula szerkezeti deskriptor, biomolekulák, szteroid molekulák

Hegedűs Tímea: Relaxációs módszerek az NMR spektroszkópiában, az úgynevezett spin-rácsos relaxáció és a 2D NMR módszerek a szerves vegyületek szerkezetének meghatározására

Csábi Rita: A tavak eutrofizációja

Bajić Benita: Szteroidok

A műhelykonferenciát figyelemmel kísérték megfigyelőként a természettudományi szakirányú elsőéves kollégistáink is.

Pin It on Pinterest